Jouni Laaksonen
Luontoelämysten Suomi
Otavamedia 2011
Luontoelämysten Suomi -kirjan kansi

Kerään kirjan saamia arvosteluja

tähän pdf-dokumenttiin.

Mutta valikoin niistä pienen otoksen suoraan tuohon vierellekin.

Päivitetty 30.5.2011
Takaisin Jounin kirjamyymälään

Toivottavasti Luontoelämysten Suomi tulee ku­lumaan retkeilijöitten käsissä opastaen hienoille lähikohteille ympäri maata.
(Latu & Polku)

Jouni Laaksonen johdattaa uudessa kirjassaan ret­keilyä harrastavan lukijan erilaisille mielenkiintoi­sille luonto- ja kulttuurinähtävyyksille. Tällä kertaa Laak­sonen pureutuu aiempia kirjojaan syvemmälle kä­sitellen ansiokkaasti kunkin teeman, kuten vanho­jen kulkukeinojen, historiallisia taustoja.
(Metsästäjä)

Laaksosen teksti kulkee vaivattomasti ja elävästi, opaskirjojen joskus kuivakka tyyli on poissa.
(Kaleva)

Luontoelämysten Suomi on erinomainen teos, joka jatkaa vanhojen matkailukirjojen perinnettä.
(Retki)

Valokuvat ovat hyviä, kauniita ja omakohtaisia. ...
Laaksonen kertoo Lemmenjoelta löytyvän joka
kesä kultahippuja. Laaksosesta itsestään on kirjojensa
ansiosta tullut todellinen kultakimpale meille
retkeilijöille.
(Outa.fi)